วิธีพิมพ์ Following a Curve ใน Microsoft Word 2010

เครื่องมือข้อความใน Microsoft Word 2010 สามารถช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับเอกสารของคุณได้ หนึ่งในเครื่องมือข้อความช่วยให้คุณพิมพ์ไปตามเส้นทางรวมทั้งเส้นโค้ง คุณสร้างข้อความโค้งภายในกล่องข้อความที่มีเครื่องมือต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนเส้นโค้ง คุณยังสามารถทำการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั้งหมดกับข้อความบนเส้นโค้งรวมถึงประเภทแบบอักษรขนาดแบบอักษรและลักษณะพิเศษของข้อความ

1

คลิกแท็บ "แทรก" เพื่อดูส่วนข้อความใน Ribbon

2

คลิกเมนูแบบเลื่อนลง "กล่องข้อความ" จากนั้นเลือก "กล่องข้อความธรรมดา" กล่องจะปรากฏขึ้นในเอกสาร ลบข้อความฟิลเลอร์ออกจากกล่องข้อความ

3

คลิก "Drawing Tools" เลือกเมนูแบบเลื่อนลง "Shape Outline" จากนั้นเลือก "No Outline" เพื่อลบเส้นขอบรอบกล่องข้อความ

4

คลิก "Text Effects" เลือก "Transform" จากนั้นเลือกหนึ่งในสองเส้นทางโค้งที่มีให้ในส่วน Follow Path

5

พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการเขียนบนเส้นโค้งในกล่องข้อความ ข้อความจะไม่โค้งงอขณะที่คุณพิมพ์ คลิกนอกกรอบเพื่อดูข้อความของคุณบนเส้นโค้ง

6

คลิกขวาที่กล่องข้อความเพื่อดูตัวควบคุมแบบอักษร จากตรงนี้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั้งหมดกับข้อความโค้งของคุณได้เช่นการเปลี่ยนขนาดฟอนต์และประเภทฟอนต์

7

คลิกกล่องข้อความเพื่อดูกล่องข้อความและตัวควบคุมการแก้ไขเส้นโค้ง

8

คลิกจุดสีชมพูทางด้านซ้ายของกล่องข้อความค้างไว้จากนั้นเลื่อนเมาส์ไปรอบ ๆ เพื่อขยายและหดเส้นโค้ง ปล่อยปุ่มเมาส์เมื่อคุณพอใจกับลักษณะของเส้นโค้ง คลิกจุดสีเขียวที่ด้านบนสุดของกล่องข้อความค้างไว้จากนั้นเลื่อนเมาส์ไปรอบ ๆ เพื่อหมุนเส้นโค้ง

9

คลิกช่องสี่เหลี่ยมที่ขอบกล่องค้างไว้จากนั้นเลื่อนเมาส์ไปรอบ ๆ เพื่อเปลี่ยนรูปร่างของเส้นโค้ง