การเข้ารหัสข้อความบน Android

สมาร์ทโฟน Android เช่นเดียวกับโทรศัพท์รุ่นอื่น ๆ ส่งข้อความเป็นข้อความธรรมดา ข้อความสามารถถูกดักจับและอ่านบนเครือข่าย ข้อความสามารถอ่านได้โดยทุกคนที่สามารถเข้าถึงโทรศัพท์ได้รวมถึงขโมยโทรศัพท์ด้วย หากคุณต้องการส่งข้อความที่เป็นความลับและปลอดภัยบนโทรศัพท์ Android ของคุณคุณสามารถใช้แอปพลิเคชันเข้ารหัสข้อความของบุคคลที่สามได้ แอปเข้ารหัสจะเข้ารหัสข้อความขาออกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน เฉพาะผู้รับที่มีรหัสผ่านเท่านั้นที่สามารถอ่านข้อความได้ ข้อความจะปรากฏเป็นข้อความที่มีสัญญาณรบกวนและไร้สาระสำหรับทุกคนที่ไม่มีรหัสผ่าน

1

เปิดแอป Android Market บนอุปกรณ์ของคุณและติดตั้งแอป Secret Message ป้อนรหัสลับในช่อง Secret Key ที่ด้านบนของหน้าจอของแอปพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการเข้ารหัสในกล่องข้อความแตะ“ เข้ารหัส” แล้วแตะ“ ส่งทาง SMS” เพื่อส่งข้อความที่เข้ารหัส คุณยังสามารถส่งข้อความที่เข้ารหัสทางอีเมล Facebook หรือ Twitter ผู้รับสามารถใช้รหัสลับและแอป Secret Message หรือเว็บไซต์เพื่อถอดรหัสและอ่านข้อความ

2

ติดตั้ง Unbreakable SMS จาก Android Market เปิด Unbreakable SMS และตั้งรหัสผ่านการเข้ารหัสหรือที่เรียกว่ารหัสตัวเลขในแอป พิมพ์ข้อความลงในช่องพิมพ์ข้อความธรรมดาของคุณแตะ“ เข้ารหัส” แล้วแตะ“ ส่งเป็น SMS” เพื่อส่งข้อความ คุณยังสามารถส่งข้อความทางอีเมลหรือโพสต์บน Facebook หากผู้รับติดตั้ง Unbreakable SMS ไว้แอปจะแจ้งเตือนผู้รับโดยอัตโนมัติเมื่อมีข้อความเข้ารหัสมาถึงและแจ้งให้ใส่รหัสผ่าน

3

เปิดตัว Android Market และติดตั้ง Cloak SMS เปิดแอป Cloak SMS แล้วแตะ“ ข้อความใหม่” เพื่อเขียนข้อความใหม่ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับรหัสผ่านการเข้ารหัสของคุณและข้อความลงในช่องข้อความบนหน้าจอจากนั้นแตะ“ เข้ารหัสและส่ง” เพื่อส่งข้อความที่เข้ารหัส ผู้รับต้องใช้ Cloak SMS เพื่อป้อนรหัสผ่านการเข้ารหัสและดูข้อความ