กลยุทธ์การปรับตัวของผลิตภัณฑ์

การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เพื่อให้เหมาะกับลูกค้าหรือตลาดต่างๆ กลยุทธ์การปรับตัวมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ บริษัท ที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ของตนเนื่องจากทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดด้านวัฒนธรรมและกฎระเบียบในท้องถิ่น การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ บริษัท ที่ต้องการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แต่ไม่มีเงินทุนหรือทรัพยากรในการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ บทความในปี 2550 ใน "การตลาดเชิงนวัตกรรม" ระบุว่าปัจจัย 4 อันดับแรกที่ผลักดันการปรับตัวของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ วัฒนธรรมการพัฒนาตลาดการแข่งขันและกฎหมาย

การวิจัยลูกค้า

คุณต้องวางกลยุทธ์การปรับตัวของคุณในการวิจัยความต้องการของลูกค้า ด้วยการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่ลูกค้าเห็นว่าสำคัญกับข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของคุณคุณสามารถระบุช่องว่างและโอกาสในการปรับปรุงความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ได้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับไซต์รีวิวผลิตภัณฑ์หรือผ่านการโต้ตอบผ่านโซเชียลมีเดียสามารถช่วยคุณระบุความชอบของลูกค้าได้ พนักงานขายของคุณอาจแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่ลูกค้าร้องขอได้

การวิจัยการส่งออก

การปรับตัวผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกอาจเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขยายธุรกิจของคุณ ช่วยให้คุณมีโอกาสเพิ่มรายได้โดยการเข้าสู่ตลาดใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของคุณ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ประสบความสำเร็จคุณต้องทำการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับตลาดที่คุณกำลังพิจารณาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณในแง่ของเวลาและต้นทุนในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การปรับตัวสำหรับพื้นที่ส่งออกต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ความชอบทางวัฒนธรรมราคามาตรฐานคุณภาพระบบการวัดการบริการและการสนับสนุน องค์กรส่งออกเช่น USA Trade Online หรือผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่สามารถให้ข้อมูลการวิจัยแก่คุณเพื่อวางแผนการปรับตัวของคุณ

การแข่งขัน

การปรับตัวของผลิตภัณฑ์ยังเป็นกลยุทธ์สำคัญในการรับมือกับภัยคุกคามทางการแข่งขัน หากคู่แข่งแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าข้อเสนอของคุณพวกเขาอาจแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปจากคุณ ด้วยการวิเคราะห์ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งคุณสามารถระบุลักษณะของผลิตภัณฑ์ของคุณเองเพื่อปรับปรุงได้ คุณยังสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามทางการแข่งขันได้อย่างรวดเร็วแทนที่จะใช้เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

ลำดับความสำคัญ

ในการกำหนดลำดับความสำคัญสำหรับการปรับตัวผลิตภัณฑ์คุณต้องสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของลูกค้าและตลาดกับต้นทุนในการพัฒนาและผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณ บริษัท การสื่อสาร France Telecom ได้พัฒนากลยุทธ์ที่เรียกว่า "ครั้งเดียว แต่หลายครั้ง" บริษัท ใช้กลยุทธ์นี้เพื่อปรับแต่งผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างรวดเร็วสำหรับตลาดต่างๆช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาและเพิ่มความเร็วในการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่