ความหมายของหัวหน้างานพนักงานที่ดี

หัวหน้างานทำงานอย่างใกล้ชิดกับพนักงานของธุรกิจใด ๆ ในขณะที่หัวหน้างานบางคนทำหน้าที่เป็นผู้จัดการและบอกวิธีการทำงานของผู้อื่น แต่คนอื่น ๆ ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมและดูแลด้วยความเคารพความภักดีและน้ำเสียงที่ดี มักเป็นลักษณะเล็ก ๆ ที่กำหนดหัวหน้างานพนักงานที่ดีและสนุกสนาน แทนที่จะบอกวิธีการทำงานให้ผู้คนทราบหัวหน้างานที่ดีทำหน้าที่เป็นแรงบันดาลใจและให้คำแนะนำสำหรับพนักงานที่ทำงานหนัก

ปฐมนิเทศและการฝึกอบรม

หัวหน้างานมักมีความรับผิดชอบในการฝึกอบรมและจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หัวหน้างานที่ดีจะฝึกอบรมพนักงานใหม่อย่างมืออาชีพโดยการถามคำถามเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจทุกสิ่งที่สอน นอกจากนี้หัวหน้างานยังสอนพนักงานด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรและตอบคำถามแม้ว่าพวกเขาจะดูเหมือนพื้นฐานหรือทั่วไปก็ตาม

มอบหมายงานและงาน

งานส่วนหนึ่งของหัวหน้างานคือมอบหมายและมอบหมายงานให้กับพนักงาน แทนที่จะบอกผู้คนว่าต้องทำอะไรหัวหน้างานที่ดีจะมอบหมายงานตามประสบการณ์และความสนใจของผู้คน หัวหน้างานต้องปล่อยให้พวกเขาทำงานที่ชอบและให้เสียงกับพนักงาน สิ่งนี้ทำให้พวกเขารู้สึกชื่นชม ในทางกลับกันพวกเขารับผิดชอบงานและโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ด้วยความเคารพ

การริเริ่ม

หัวหน้างานที่ดีมีความคิดริเริ่มในการทำงานให้ลุล่วง หัวหน้างานตอบผู้จัดการหรือหัวหน้าแผนก แต่หัวหน้างานไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการให้ทำงานเสมอไป หัวหน้างานที่ดีทำงานให้ลุล่วงโดยมอบหมายงานจัดการสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและอยู่ภายใต้งบประมาณและแนวทางการดำเนินงานของ บริษัท หัวหน้างานที่ดียังแจ้งให้ผู้จัดการทราบเกี่ยวกับการอัปเดตความคืบหน้าและงานที่เสร็จสมบูรณ์

ความคิดเชิงบวก

หัวหน้างานต้องเผยแพร่ความคิดบวกในหมู่พนักงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานหนักและการเติบโตของแต่ละบุคคล แทนที่จะมองว่าความยากลำบากเป็นปัญหาหัวหน้างานควรมองว่าเป็นความท้าทาย นอกจากนี้หัวหน้างานที่ดีจะคิดในแง่ของวิธีที่สามารถทำได้แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่สาเหตุที่พวกเขาไม่สามารถทำให้เสร็จได้ หัวหน้างานยังเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ และให้พนักงานเสนอข้อเสนอแนะและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการใหม่ ๆ

ผู้คน

พนักงานและผู้จัดการต้องสื่อสารกับหัวหน้างานโดยไม่กลัวหรือหวั่นต่อการสนทนา หัวหน้างานต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ขันและมีอารมณ์ขัน หัวหน้างานที่ดีมีความเป็นมิตรอบอุ่นเข้าหาได้ง่ายและเป็นมืออาชีพ พวกเขาต้องวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ที่ทำให้พนักงานมีแรงบันดาลใจแทนที่จะสิ้นหวังแม้ว่างานที่เป็นปัญหาจะไม่สมบูรณ์