เครื่องพิมพ์สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หลายเครื่องผ่าน USB Hub ได้หรือไม่?

ฮับ ​​USB ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องพิมพ์ฮาร์ดไดรฟ์และเครื่องอ่านการ์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว อย่างไรก็ตามฮับ USB ทำให้อุปกรณ์ต่างๆพร้อมใช้งานในคอมพิวเตอร์ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น คุณต้องถอดฮับออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งและเชื่อมต่อเข้ากับอีกเครื่องหนึ่งเพื่อแชร์เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง หรือใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของธุรกิจของคุณคุณสามารถแชร์เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับฮับ USB กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายได้โดยเชื่อมต่อฮับเข้ากับพีซีเครือข่ายเครื่องใดเครื่องหนึ่ง

ฮับ ​​USB

ฮับ ​​USB มีพอร์ตจำนวนหนึ่ง คุณสามารถต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับฮับโดยใช้สาย USB ฮับ ​​USB ยังมีขั้วต่อพิเศษอีกหนึ่งตัวที่มักจะต่อเข้ากับสายไฟของตัวเอง ขั้วต่อพิเศษนี้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อกับฮับได้ ตัวอย่างเช่นหากคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์สองเครื่องเข้ากับฮับ USB คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับฮับจะสามารถพิมพ์บนเครื่องพิมพ์เครื่องใดก็ได้

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว

มีขั้วต่อพิเศษเพียงตัวเดียวที่มีสายต่อบนฮับ USB และมีคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับฮับได้ ซึ่งหมายความว่าในขณะที่คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์หนึ่งเครื่องขึ้นไปเพื่อแชร์กับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวคุณไม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องเพื่อแชร์เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับฮับได้

การแบ่งปันฮับระหว่างคอมพิวเตอร์

เนื่องจากฮับ USB ส่วนใหญ่เป็นแบบพกพาคุณจึงสามารถใช้ฮับเพื่อแชร์เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์หลายเครื่องได้โดยตัดการเชื่อมต่อฮับจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เมื่อคุณถอดฮับออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องแรกและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับฮับจะพร้อมให้คอมพิวเตอร์เครื่องที่สองใช้งานได้ คุณสามารถขยายความยาวของสาย USB พิเศษแบบมีสายที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้โดยซื้อสายต่อ USB วิธีนี้ช่วยให้คุณแชร์สาย USB ที่จำเป็นในการใช้ฮับได้ง่ายขึ้น

การแบ่งปันเครื่องพิมพ์ผ่านเครือข่าย

หากคอมพิวเตอร์ที่ต้องการแชร์เครื่องพิมพ์ USB เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันคุณสามารถใช้ฮับเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวบนเครือข่ายและใช้เครือข่ายเพื่อแชร์เครื่องพิมพ์ระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในเครือข่าย หลังจากที่คุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์หนึ่งเครื่องขึ้นไปเข้ากับฮับ USB แล้วให้เชื่อมต่อฮับเข้ากับคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย จากนั้นใช้คุณสมบัติการแชร์การพิมพ์ในตัวของ Windows เพื่อแชร์เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ทั้งหมดในเครือข่าย ตราบเท่าที่เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับฮับเปิดอยู่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายสามารถพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับฮับได้