วิธีการกู้คืนข้อมูล Excel 2007 ที่สูญหายจากแผ่นงานที่ไม่ได้บันทึก

ภัยพิบัติทางดิจิทัลสามารถเกิดขึ้นได้ในทันทีเมื่อโปรแกรมที่มีข้อมูลสำคัญปิดลงโดยไม่คาดคิด Microsoft ออกแบบ Excel เพื่อแก้ไขปัญหานี้ผ่านคุณสมบัติการกู้คืนอัตโนมัติที่ช่วยให้ Excel ถ่ายภาพรวมของแผ่นงานของคุณขณะที่คุณทำงาน ภาพรวมเหล่านี้ซึ่งมีข้อมูลและสถานะของสมุดงานทำให้ Excel สามารถเปิดสมุดงานอีกครั้งได้หลังจากเกิดข้อขัดข้อง คุณลักษณะการกู้คืนอัตโนมัติจะไม่ทำงานเว้นแต่จะเปิดใช้งาน

เปิดใช้งานการกู้คืนอัตโนมัติ

1

คลิกปุ่ม "Office" ของ Excel จากนั้นคลิก "ตัวเลือกของ Excel"

2

คลิก "บันทึก" เพื่อดูหน้าต่างตัวเลือกของ Excel ที่ให้คุณตั้งค่าตัวเลือกโปรแกรม

3

วางเครื่องหมายถูกในช่องทำเครื่องหมาย "บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุกครั้ง" พิมพ์ค่าเช่น "10" ในกล่องข้อความนาที ค่านี้กำหนดความถี่ที่ Excel บันทึกข้อมูลของคุณ

4

คลิก "ตกลง" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

กู้คืนเอกสาร

1

เปิดใช้งาน Excel หลังจากเกิดปัญหา โปรแกรมจะแสดงบานหน้าต่างการกู้คืนเอกสารที่มีเอกสารไม่เกินสามเวอร์ชันที่ Excel กู้คืน

2

คลิกลูกศร "ลง" ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการกู้คืนเพื่อเปิดเมนูที่มีตัวเลือก

3

คลิก "เปิด" เพื่อดูเอกสาร หากคุณต้องการบันทึกแทนให้คลิก "บันทึกเป็น" พิมพ์ชื่อไฟล์ในช่องข้อความ "บันทึกเป็น" แล้วคลิก "บันทึก" ลบไฟล์ที่คุณไม่ต้องการโดยคลิก "ลบ"