ปัญหาเกี่ยวกับ Avast & Firefox ไม่เริ่มทำงาน

หากคุณดำเนินธุรกิจและใช้ Avast เพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์ในสำนักงานของคุณและข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์โซลูชันด้านความปลอดภัยอาจบล็อก Mozilla Firefox Avast สามารถตรวจพบ Firefox ว่าเป็นภัยคุกคามดังนั้น File Shield จะ จำกัด แอปพลิเคชันและป้องกันไม่ให้เริ่มทำงาน ในการแก้ปัญหาคุณต้องเพิ่มโฟลเดอร์ Mozilla Firefox ในรายการการยกเว้น Avast ไม่สแกนและบล็อกแอปพลิเคชันที่เพิ่มในรายการการยกเว้น

1

ดับเบิลคลิกไอคอน "Avast" ในซิสเต็มเทรย์เพื่อเปิดหน้าต่าง Avast

2

คลิกแท็บ "Real-Time Shields" ในบานหน้าต่างนำทางทางด้านซ้ายแล้วคลิกรายการ "File System Shield"

3

คลิกปุ่ม "Expert Settings" ในบานหน้าต่างด้านขวาเพื่อเปิดหน้าต่าง File System Shield Settings

4

คลิก "การยกเว้น" เพื่อไปยังรายการการยกเว้นคลิกปุ่ม "เพิ่ม" จากนั้นคลิกปุ่ม "เรียกดู"

5

เลือกโฟลเดอร์ "Mozilla Firefox" และคลิก "ตกลง" เพื่อเพิ่มลงในรายการการยกเว้น Mozilla Firefox ถูกติดตั้งในโฟลเดอร์ "Program Files" บนไดรฟ์ระบบตามค่าเริ่มต้น

6

คลิก "ตกลง" เพื่อใช้และบันทึกการตั้งค่าใหม่จากนั้นปิดหน้าต่าง Avast