วิธีรีเซ็ตการตรวจการสะกดและไวยากรณ์ของ Microsoft Word

หากคุณสะสมคำที่สะกดผิดในพจนานุกรมแบบกำหนดเองของ Microsoft Word Spelling และ Grammar Check คุณสามารถสร้างพจนานุกรมใหม่เพื่อรีเซ็ตคุณลักษณะการตรวจสอบและเริ่มพจนานุกรมแบบกำหนดเองใหม่ตั้งแต่ต้นจากนั้นตั้งค่าพจนานุกรมใหม่เป็นค่าเริ่มต้นโดยใช้ เครื่องมือการตั้งค่าพจนานุกรมที่กำหนดเอง คุณยังสามารถรีเซ็ตตัวตรวจการสะกดและไวยากรณ์เพื่อตรวจสอบเอกสารเดียวอีกครั้ง นอกจากนี้คุณสามารถเปลี่ยนภาษาสำหรับพจนานุกรมตรวจการสะกดของคุณได้ในเครื่องมือการตั้งค่าพจนานุกรมที่กำหนดเอง

พจนานุกรมที่กำหนดเองใหม่

1

เปิด Word คลิกแท็บ“ ไฟล์” ในเมนูการนำทางด้านบนจากนั้นคลิกรายการ“ ตัวเลือก Word”

2

คลิกตัวเลือก "พจนานุกรมที่กำหนดเอง" จากนั้นคลิก "ใหม่" เพื่อเปิดแบบฟอร์มพจนานุกรมใหม่

3

พิมพ์ชื่อสำหรับพจนานุกรมใหม่ในฟิลด์ชื่อจากนั้นคลิก“ บันทึก” เพื่อบันทึกไฟล์ ตรวจสอบว่าชื่อไฟล์มีนามสกุลไฟล์ "DIC"

4

ยกเลิกการเลือกตัวเลือก“ CUSTOM.DIC” ในกล่องโต้ตอบพจนานุกรมที่กำหนดเองจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับพจนานุกรมใหม่ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น คลิก“ ตกลง”

5

คลิกปุ่ม“ เปลี่ยนค่าเริ่มต้น” ในกล่องโต้ตอบพจนานุกรมที่กำหนดเองจากนั้นคลิกพจนานุกรมใหม่เพื่อกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นหากต้องการ คลิก“ ตกลง” สองครั้งเพื่อบันทึกการตั้งค่าและปิดกล่องโต้ตอบ

รีเซ็ตสำหรับเอกสารเดี่ยว

1

เปิดเอกสารใน Word และเปิดใช้งานการตรวจการสะกดและไวยากรณ์บนเอกสารโดยคลิก "ตรวจทาน" ในแถบนำทางด้านบนจากนั้นคลิกแท็บ "การสะกดและไวยากรณ์" เปลี่ยนหรือละเว้นคำที่สะกดผิดตามต้องการเมื่อกล่องโต้ตอบการสะกดแสดงการสะกดผิดที่น่าสงสัย ตรวจสอบการสะกดทั้งเอกสาร

2

คลิกตัวเลือก“ ไฟล์” จากนั้นคลิก“ ตัวเลือก” เมื่อตัวตรวจสอบการสะกดมาถึงจุดสิ้นสุดของเอกสาร

3

คลิกตัวเลือก“ การพิสูจน์อักษร” จากนั้นคลิกตัวเลือก“ ตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง” ข้อความเตือนจะแสดงขึ้นเพื่อระบุว่าการดำเนินการรีเซ็ตตัวตรวจการสะกดและไวยากรณ์เพื่อให้ Word ตรวจสอบคำที่คุณเคยตรวจสอบก่อนหน้านี้

4

คลิก“ ใช่” เพื่อดำเนินการต่อจากนั้นคลิก“ ตกลง” เพื่อปิดกล่องตัวเลือกของ Word ตรวจสอบการสะกดตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง