วิธีปิดการสั่นบน iPhone

เมื่อคุณอยู่ในการประชุมหรือเข้าร่วมงานนำเสนอโหมดเงียบของ iPhone ของคุณอาจไม่เงียบพอ หากคุณตั้งค่า iPhone ให้สั่นในโหมดเงียบก็ยังคงส่งเสียงหึ่งๆที่อาจรบกวนหรือรบกวนผู้อื่น หากคุณต้องการให้ iPhone ของคุณเงียบสนิทให้ปิดการสั่นชั่วคราว คุณสามารถปิดการสั่นเมื่อเปิดโหมดเงียบปิดหรือทั้งสองอย่าง

1

แตะ "การตั้งค่า" จากนั้นแตะ "เสียง"

2

แตะปุ่มข้าง "สั่นเมื่อส่งเสียง" ข้อความของปุ่มจะเปลี่ยนจาก "เปิด" เป็น "ปิด" หากคุณปิดใช้งานตัวเลือกนี้ iPhone จะไม่สั่นเมื่อดังขึ้น

3

แตะปุ่มข้าง "สั่นเมื่อไม่มีเสียง" iPhone จะไม่สั่นระหว่างสายเรียกเข้าหากคุณเปิดใช้งานโหมดเงียบ