วิธีสร้างหัวเรื่องที่จัดเรียงได้ใน Excel

โปรแกรมสเปรดชีต Excel ของ Microsoft มีคุณสมบัติมากมายที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารที่ครอบคลุมและมีรายละเอียดได้ คุณสามารถใช้เครื่องมือเพื่อทำงานที่คล้ายกับโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพของ Office อื่น ๆ เช่นการแก้ไขข้อความรูปภาพและวัตถุอื่น ๆ อาจใช้สูตรที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าเช่น AUTOSUM และ AVERAGE เพื่อทำการคำนวณอย่างง่ายหรือซับซ้อน คุณลักษณะอื่นที่อาจใช้คือฟังก์ชันตัวกรองที่ช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงช่วงของข้อมูลโดยใช้ส่วนหัวของคอลัมน์

1

เปิด Excel และเปิดสเปรดชีตที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจัดเรียง ตรวจสอบคอลัมน์ของข้อมูลที่คุณต้องการจัดเรียง หากไม่เป็นเช่นนั้นให้เลือกแถวบนสุด คลิกแท็บ "หน้าแรก" และค้นหากลุ่ม "เซลล์" คลิกปุ่ม "แทรก" และเลือกตัวเลือก "แทรกแถวแผ่นงาน" พิมพ์ชื่อส่วนหัวในเซลล์ด้านบนสุดของแต่ละคอลัมน์เช่น“ ชื่อ”“ ที่อยู่” และ“ หมายเลขโทรศัพท์”

2

เน้นแถวที่มีส่วนหัวที่คุณต้องการให้จัดเรียงได้ คุณยังสามารถเลือกช่วงของเซลล์ที่มีส่วนหัวแทนทั้งแถว

3

คลิกแท็บ "ข้อมูล" และค้นหาส่วน "จัดเรียงและกรอง" คลิกปุ่ม "ตัวกรอง" โปรดทราบว่าแต่ละส่วนหัวจะมีลูกศรแบบเลื่อนลงเล็ก ๆ ทางด้านขวาของเซลล์ คลิกที่ด้านบนสุดของคอลัมน์ที่คุณต้องการจัดเรียงและใช้ปุ่ม "เรียงลำดับ" ที่เหมาะสมจากส่วนเรียงลำดับและกรอง