งบการเงินธุรกิจคืออะไร?

งบการเงินเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจ พวกเขาช่วยให้เจ้าของธุรกิจทราบว่าพวกเขายืนอยู่ในจุดใดในปัจจุบันเช่นทรัพย์สินหนี้สินรายได้และกระแสเงินสดรวมถึงวิธีการที่พวกเขาทำได้ดีในปีงบประมาณที่เพิ่งเสร็จสิ้น พวกเขายังมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนของธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่เตรียมเปิดตัว

ฟังก์ชัน

งบการเงินธุรกิจแสดงแหล่งที่มาของรายได้ของ บริษัท วิธีการใช้จ่ายเงินสินทรัพย์และหนี้สินและวิธีการจัดการกระแสเงินสด โดยปกติผู้ให้กู้จะต้องใช้งบการเงินเมื่อธุรกิจกำลังหาเงินกู้หรือเป็นส่วนหนึ่งของงบประจำปีที่ออกโดย บริษัท เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

ประเภท

ประเภทของงบการเงิน ได้แก่ งบดุลซึ่งแสดงรายการสินทรัพย์หนี้สินและมูลค่าสุทธิของธุรกิจและงบกำไรขาดทุนซึ่งระบุจำนวนรายได้ที่ธุรกิจสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดตลอดจนค่าใช้จ่าย งบกระแสเงินสดแสดงจำนวนเงินสดที่ธุรกิจมีอยู่ในมือและงบส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของหุ้นของ บริษัท ในช่วงเวลาหนึ่ง

ความสัมพันธ์

งบการเงินของธุรกิจทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันโดยแต่ละงบมีผลกระทบต่อผู้อื่น ตัวอย่างเช่นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ในงบดุลอาจเป็นผลให้รายได้ในงบกำไรขาดทุนเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์งบการเงินทั้งหมดเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์

ความสำคัญ

งบการเงินมีบทบาทสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพและในการสร้างธุรกิจใหม่จากพื้นดิน หากคุณพยายามดึงดูดนักลงทุนเพื่อช่วยขยายธุรกิจของคุณพวกเขาอาจต้องการดูงบการเงินของคุณเพื่อพิจารณาความมั่นคงทางการเงินของการดำเนินงาน หากคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจผู้ให้กู้จะต้องการดูแผนธุรกิจพร้อมงบการเงินที่คาดการณ์ไว้

ข้อมูลเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณกำลังเริ่มต้นธุรกิจหรือกำลังจัดทำงบการเงินเป็นครั้งแรกคุณอาจต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สามารถจัดเตรียมงบการเงินให้คุณได้