วิธีการแปลง Acrobat PDF เป็นแนวตั้งหรือแนวนอน

ชุดเครื่องมือของ Adobe Acrobat รวมถึงความสามารถในการรวม PDFs ภาพบิตแมปและทรัพยากรเอกสารอื่น ๆ ลงในไฟล์ที่มีขนาดและการวางแนวคละกัน หากคุณต้องการแปลงหน้า PDF จากแนวเดียว - แนวตั้งหรือแนวนอนไปเป็นอีกหน้า Adobe Acrobat Standard และ Pro จะมีตัวเลือกชั่วคราวและถาวรสำหรับแก้ไขการตั้งค่าของเอกสารทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ภายในความสามารถของ Acrobat ในการจัดการทรัพยากรเอกสารออนไลน์และ 3 มิติคุณสามารถดูหน้าเว็บแบบจำลองและภาพในแนวที่แตกต่างกันได้เช่นกัน แม้ว่าจะไม่ได้เรียกว่า "Acrobat" อีกต่อไป แต่ Adobe Reader ที่ให้บริการฟรีก็มีตัวเลือกย่อยที่ จำกัด

ใน Adobe Reader, Adobe Acrobat Standard หรือ Pro

1

เปิดเมนู View ใน Adobe Reader หรือ Acrobat ค้นหาเมนูย่อย Rotate View และเลือก "ตามเข็มนาฬิกา" หรือ "ทวนเข็มนาฬิกา" เพื่อหมุนมุมมองหน้าโดยเพิ่มขึ้นทีละ 90 องศา การจัดลำดับหน้าจากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือในทางกลับกัน แม้ว่าคุณจะไม่สามารถบันทึกการแปลงนี้ด้วยเอกสารของคุณ แต่ก็สามารถช่วยลดภาระงานในการอ่านไฟล์ที่เปิดในแนวที่ไม่ถูกต้อง

2

เปลี่ยนการวางแนวหน้าในเวลาพิมพ์เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่แปลงหน้าโดยไม่ต้องแก้ไขไฟล์ PDF ของคุณเอง เปิดเมนูไฟล์เลือก "พิมพ์" และค้นหาตัวเลือกการจัดการหน้า ยกเลิกการเลือก "Auto-Rotate and Center" แล้วคลิกที่ปุ่ม Page Setup เปลี่ยนการวางแนวหน้าและคลิกที่ปุ่ม "ตกลง" เพื่อพิมพ์เอกสารของคุณ

3

หมุนโมเดล 3 มิติที่ปรากฏในไฟล์ PDF, CAD หรือโปรแกรมสร้างโมเดล คลิกที่โมเดลด้วย Hand tool เพื่อเปิดใช้งานเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือ 3D ของ Acrobat ใช้เครื่องมือหมุนในแถบเครื่องมือ 3 มิติเพื่อจัดเรียงวัตถุจากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือในทางกลับกัน หากใช้ Adobe Acrobat เมื่อคุณเปิด "เปิดใช้งานการเลือก 3D สำหรับเครื่องมือมือ" ในการตั้งค่า 3D ของ Acrobat คุณยังสามารถใช้เครื่องมือมือเพื่อแปลงมุมมองของคุณได้

ใน Adobe Acrobat Standard หรือ Pro เท่านั้น

1

เปิดเมนู Tools ค้นหาเมนูย่อย Pages และเลือก "Rotate" เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ Rotate Pages เปิดเมนูแบบเลื่อนลงทิศทางและตั้งค่ามุมและองศาการหมุนเป็น 90 องศาตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาหรือ 180 องศา ใช้ปุ่มตัวเลือกช่วงหน้าเพื่อเลือกหน้าทั้งหมดหรือช่วงของหน้า หากคุณเลือกช่วงให้ป้อนหมายเลขหน้าเริ่มต้นและสิ้นสุดในฟิลด์รายการเพจ ใช้เมนูแบบเลื่อนลงหมุนเพื่อเลือกคู่หน้าคี่หรือคู่และหน้าคี่ คลิก "ตกลง" เพื่อแปลงการวางแนวของหน้าที่คุณเลือก กด "Ctrl-Z" เพื่อยกเลิกการหมุนหน้าหากคุณเลือกหน้าทิศทางหรือจำนวนผิด

2

เปลี่ยนการวางแนวของเพจออนไลน์ที่คุณดูในเว็บเบราว์เซอร์และแปลงเป็น PDF ด้วยปลั๊กอิน Adobe Acrobat เปิดกล่องโต้ตอบ "Web Page Conversion Settings" ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้วคลิกแท็บ "Page Layout" ใช้ช่องเปอร์เซ็นต์ "เปลี่ยนเป็นแนวนอนถ้าปรับขนาดให้เล็กกว่า" เพื่อระบุว่าคุณต้องปรับขนาดหน้าโหมดแนวตั้งให้เล็กเพียงใดก่อนที่ปลั๊กอินจะแปลงเป็นแนวนอน เปิดใช้งานตัวเลือก "ปรับขนาดเนื้อหาแบบกว้างให้พอดีกับหน้า" เพื่อแปลงเนื้อหาของหน้าเป็นความกว้างของหน้า

3

ครอบตัดหน้าให้กว้างหรือสูงเปลี่ยนการวางแนวหน้าเมื่อคุณกำจัดส่วนหนึ่งของพื้นที่หน้าออก เปิดเมนูเครื่องมือค้นหาเมนูย่อยของเพจและเลือก "ครอบตัด" หากต้องการลดขนาดหน้าโดยการกำจัดระยะขอบให้เปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมาย "ลบระยะขอบสีขาว" ในการระบุมิติใหม่สำหรับหน้าของคุณให้ป้อนจำนวนของขนาดหน้าเดิมที่คุณต้องการลบออกจากด้านบนล่างซ้ายและขวาของเอกสารและระบุว่าคุณต้องการครอบตัดหน้าใด คุณสามารถเลือกทั้งหมดกำหนดหมายเลขหน้าเริ่มต้นและสิ้นสุดหรือ จำกัด การดำเนินการเป็นหน้าคู่เลขคี่หรือเลขคู่และเลขคี่